Välkommen till Drakarve!

 

Drakarve ligger i Näs på södra Gotland. Här bor vi, Inger och Einar Fransson.
Vi är lantbrukare och hantverkare på en gammal gård med anor långt tillbaka i tiden.
Vi har ekologisk odling och naturbetesmarker som betas av kor med sina kalvar.
Gården ligger vackert belägen 1,5 km från Nisseviken, där det finns en
barnvänlig badplats och ett rikt fågelliv.
Vi har uthyrning av stugor, tillverkning och försäljning av hantverk samt snickeri.