Skinn- och linmatta

Skinnmatta
Material: Gotländskt fårskinn från Bioskinn
och Mattlin. Varp i Lin.
Mått: 0.77m x 2.30m
Pris: 12.200 kr